arboleas Uncategorized Bergvärme Stockholm

Bergvärme Stockholm

0 Comment

Bekvämlighetskonto eller gemensamt konto?

Ibland kommer våra kunder att lägga till ett namn på sina bankkonton, vilket gör det till ett gemensamt konto. Ibland önskar kunden att den person som lagts till kontot hanterar det, för kundens bekvämlighet. Det kan vara att kunden är en äldre person och vill ha ett vuxenbarn att hjälpa till att betala räkningar, återinvestera beloppen i kontot från tid till annan. Detta skulle anses vara ett bekvämt konto. Det kan också vara att klienten hade för avsikt att den person som läggs till på kontot är avsedd att ta emot intäkter från kontot vid kundens död, baserat på kundens givande avsikt. Om kundens konto anses vara ett bekvämlighetskonto, läggs beloppet kvar i kontot till kundens probate estate vid hans eller hennes död, att delas mellan alla mottagare av boet. Om däremot kontot anses vara ett gemensamt konto, betalas den till den andra gemensamma hyresgästen vid kundens död och de andra mottagarna av boet har inte rätt till någon del av det.

Under åren var det inte möjligt att skilja om ett gemensamt konto var tänkt att vara ett bekvämt konto eller ett riktigt gemensamt konto. När en person öppnade kontot kan de ha kontrollerat rutan som gemensamt konto, eftersom det inte fanns något annat val som erbjuds. Det fanns ingen stadga för att skapa ett bekvämt konto heller. Ikraftträdande den 1 januari 2010 fanns en ändring i stadgan som fastställde en bekvämlighetsbokföring. Nu kan varje person som öppnar ett gemensamt konto med en annan person välja att lista kontot som ett bekvämt konto. En person kommer troligen att behöva begära att banken öppnar kontot på det här sättet, eftersom många banker ännu inte har skapat en beteckning som gör det lättare för konton att erbjuda sina kunder.

Till exempel, om en äldre mamma som är behörig att fatta beslut öppnar ett konto med dotterns namn på det gemensamma kontot, men misslyckas med att lista det som ett bekvämt konto eftersom banken inte har den korrekta beteckningen “bekvämlighetskonto” , Det är viktigt för moderen att ha något annat skrivande för att fastställa vad hon tänkte genom att öppna kontot. Utan sådant skrivande finns det en presumtion enligt lagen att en gåva till dottern är avsedd vid morens död.

Vad händer om den andra gemensamma hyresgästen skriver ut kontroller för sina egna utgifter före döden av den person som öppnade kontot? I sådant fall finns det en presumtion om bedrägeri när den andra personen tar pengarna ut ur kontot före döden av den person som öppnade kontot. För att övervinna denna presumtion skulle kräva att personen skulle visa att den person som öppnade kontot som syftar till att göra en gåva till den andra personen när kontot öppnades eller vid den tidpunkt då den andra personens namn lagts till på kontot. Detta kan vara ett skriftligt dokument som utarbetats av en advokat eller en presentavgift som skapade presenten.

I det ovanstående exemplet kan den äldre mamman bli inkompetent och kan inte ange vad hon tänkt och medför att de andra familjemedlemmarna efterfrågar dottern som skrev ut kontroller för sig själv för att bevisa att det var deras mors avsikt och gå till domstol för att tvinga den dottern Att sätta tillbaka pengarna på kontot för sin mammas vård.

www.bergvrmeistockholm.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *